Sunumlar, ders olarak kullanılabilen iletişim araçlarıdır. (1)