Sunumlar, ders olarak kullanılabilen iletişim araçlarıdır.